Detalii Proiect
Denumire contract: Adaptarea proiectului pilot la condițiile specifice amplasamentului și execuția lucrărilor aferente obiectivului de Sală de sport școlară – Școala generală nr.116, str. Gura Ialomiței nr.20, sector 3 , Municipiul București

Descriere: funcțiunea: SALA SPORT ȘCOLARĂ având funcțiuni:

 • Principale – sport, sală handball cu tribună de 102 locuri
 • Secundare – vestiare schimb
 • Conexe – circulații, grupuri sanitare, spații tehnice
 • Dimensiunile maxime la teren: 29.2X35.8
 • Regim de înălțime: P+1
 • H max cornișa – 10 m
 • Suprafața construită Sc = 1043 mp
 • Suprafața desfașurată Sd = 1284 mp
 • Suprafața teren St = 11770 mp
 • S construit existent=2023 mp
 • S desfășurat existent= 5101 mp