Interesul nostru pentru calitatea serviciilor noastre ne-a obligat să implementăm și să dezvoltăm un sistem de management al calităţii în conformitate cu cerinţele standardului SR EN 9001:2001, management de mediu în conformitate cu cerinţele standardului SR EN ISO 14001:2005, management de sănătate și securitate a muncii în conformitate cu cerinţele standardului SR OHSAS 18001:2008, sistemul de management al energiei SR EN ISO 50001:2011, sistemul de management al securităţii informaţiei SR EN ISO 27001:2008, pentru următoarele activităţi: execuţie și reparare construcţii civile, industriale și instalaţii aferente; execuţie și montare confecţii metalice; proiectare construcţii civile și industriale, proiectare confecţii metalice; încercări de echipamente și instalaţii de joasă tensiune; branșamente aeriene și subterane la tensiunea nominală de 0,4kv:

Certificări